Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM předal Ministerstvu dopravy ČR malé letiště

04.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Ministerstvu dopravy ČR nemovitosti v hodnotě 4,8 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Ministerstvu dopravy ČR nemovitosti v hodnotě 4,8 milionů korun. Převod proběhl zápisem o změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu.Jednalo se o pozemky o rozloze 340.109 m2 v katastrálním území Přílezy a Chylice u Útviny, které tvoří celek jako tzv. malé letiště. Aeroklub Toužim letiště provozoval a nadále ho bude využívat na základě smlouvy o výpůjčce.Česká republika se stala vlastníkem zmíněného majetku na základě Benešových dekretů. Příslušnost hospodařit s těmito nemovitostmi měl do konce roku 2002 Okresní úřad Karlovy Vary, po jeho zrušení ÚZSVM.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace