Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM předal unikátní zdrž na plavení dřeva

26.06.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, předal do vlastnictví státnímu podniku Povodí Vltavy kulturní památku na Malši “ zdrž na plavení dřeva, tzv. rechle. Hodnota majetku byla znaleckým posudkem stanovena na více než 1,6 milionu korun. Smlouvou o převodu příslušnosti hospodařit ÚZSVM zajistil tomuto vodnímu dílu odpovídající odbornou péči.
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, předal do vlastnictví státnímu podniku Povodí Vltavy kulturní památku na Malši “ zdrž na plavení dřeva, tzv. rechle. Hodnota majetku byla znaleckým posudkem stanovena na více než 1,6 milionu korun. Smlouvou o převodu příslušnosti hospodařit ÚZSVM zajistil tomuto vodnímu dílu odpovídající odbornou péči.

Unikátní zdrž na plavení dřeva se nachází v zátočině řeky Malše, na hranici katastrálních území Doudleby a Plav, několik set metrů východně od obce Plav. Stavba, která je přístupná z obou břehů, je tvořena třemi kamennými pilíři. Jeden je uprostřed koryta řeky, druhé dva jsou na protilehlých březích. Přes pilíře vede prkenná dřevěná lávka pro pěší, která je umístěna na ocelové konstrukci. Vlastní sklápěcí konstrukce rechlí je na západní polovině stavby. Základem konstrukce jsou ocelové nosníky, na kterých je sklápěcí řetězový mechanismus vlastních rámů sklápěných do vody pomocí vrátků se řetězy.

Stavba vodního díla z konce 19. století je v dobrém technickém stavu a její životnost stále trvá. Ministerstvo kultury ČR prohlásilo rechle na Malši za kulturní památku.

Pozn.: Název rechle pochází z němčiny (někdy též rachle), původně der Rechen “ hrábě. Tato historická stavba v minulosti sloužila k zachycování plaveného dřeva.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace