Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převedl pozemky pod vodním dílem Nové Mlýny

02.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl od začátku letošního roku již 67 pozemků, které se nacházejí pod vodní nádrží Nové Mlýny na Břeclavsku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl od začátku letošního roku již 67 pozemků, které se nacházejí pod vodní nádrží Nové Mlýny na Břeclavsku. Pozemky v účetní hodnotě více než 2,2 milionů korun převedl ÚZSVM státnímu podniku Povodí Moravy, který je správcem a uživatelem vodního díla Nové Mlýny.Některé parcely se nacházejí pod hladinou nádrže, další jsou tímto vodním dílem přímo dotčené. Nejvíce nemovitostí (38 pozemků) převedl ÚZSVM v katastrálním území Dolní Věstonice. Další převedené pozemky se nacházejí v katastrálních územích Pavlov u Dolních Věstonic (2 pozemky), Strachotín (16 pozemků), Brod nad Dyjí (1 pozemek) a Šakvice (10 pozemků).Převodem pozemků, které ÚZSVM získal na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkových úpravách, došlo ke sjednocení správce vodního díla a pozemků.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace