Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM spolupracuje s Policií ČR při zajišťování motorových vozidel

18.06.2008
Celkem 5 osobních motorových vozidel převzal od počátku června do správy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), od Okresního ředitelství Policie ČR. Vozidla budou ve správě ÚZSVM do doby pravomocného rozhodnutí soudu.
Celkem 5 osobních motorových vozidel převzal od počátku června do správy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), od Okresního ředitelství Policie ČR. Vozidla budou ve správě ÚZSVM do doby pravomocného rozhodnutí soudu.

Policie ČR v posledních týdnech zpřísnila postup vůči řidičům, kteří opakovaně řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, případně bez platného řidičského oprávnění. Policie ČR využívá svého zákonného oprávnění a vozidla, která byla k takovému jednání užita, se souhlasem státního zástupce zajišťuje.

Státní zástupce navrhne v trestním řízení propadnutí věci, která byla použita ke spáchání trestného činu. Do doby pravomocného rozhodnutí soudu o propadnutí věci jsou vozidla ve správě ÚZSVM. Vysloví-li soud trest propadnutí věci, budou vozidla v souladu se zákonem předána Ministerstvu vnitra ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace