Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zachránil cennou technickou památku

24.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), předal v těchto dnech Technickému muzeu v Brně opravdovou technickou raritu “ mechanickou vodní pumpu.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), předal v těchto dnech Technickému muzeu v Brně opravdovou technickou raritu “ mechanickou vodní pumpu.

Jedná se o jednopístovou vodní pumpu s rotačním mechanickým pohonem, která se v našich zemích běžně nepoužívá. Tento stroj sloužil k dodávce vody do rozvodů hospodářské budovy a k následnému centrálnímu napájení skotu, naplňování vnitřního zásobníku užitkové vody pro domácnost majitele a doplňování nádrže pro zálivku a ostatní užití v rámci hospodářského stavení a přilehlé zahrady.
Stroj byl dlouhodobě nepoužívaný, umístěný v malé zemědělské usedlosti, kterou ÚZSVM získal jako tzv. odúmrť v obci Jezernice u Lipníku nad Bečvou.

ÚZSVM oslovil Zemědělské muzeum v Čáslavi se žádostí o prověření historické hodnoty několika zemědělských strojů, které byly v usedlosti nalezeny. O vodní pumpu projevilo zájem Technické muzeum v Brně a převzalo ji do svých expozic.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace