Neděle, 26. ledna 2020

Padělky skončí pod silnicemi

26.06.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, konkrétně jeho odloučené pracoviště Klatovy, vyřešil další případ propadnutí věci.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, konkrétně jeho odloučené pracoviště Klatovy, vyřešil další případ propadnutí věci. Šlo o více než pět tisíc kusů pirátských kopií originálních nahrávek na CD a DVD nosičích a dále o téměř 2700 kusů zboží neoprávněně označených ochrannými známkami, uvedla mluvčí úřadu Izabela Noveská. Předměty z trestné činnosti propadly do vlastnictví státu na základě rozsudků, usnesení a trestních příkazů Okresního soudu v Klatovech. ÚZSVM v souladu s platnými právními předpisy zajistil likvidaci zabavených padělků. Movité věci byly zlikvidovány, kovové předměty byly odevzdány do sběrných surovin. Textil je nejčastěji při likvidaci mechanicky rozdrcen a poté využit jako příměs do paliva. Drť získaná z likvidace nosičů dat je dále používána jako součást podloží při výstavbě silničních komunikací, dodala Noveská.