Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM prodal další majetek z odúmrti

25.06.2007
ÚZSVM prodal další majetek z odúmrti
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) prodali ve výběrovém řízení rodinný dům za 370 tisíc korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) prodali ve výběrovém řízení rodinný dům za 370 tisíc korun. Součástí rodinného domu, který se nalézá v katastrálním území Obrataň je také chlév, kůlna, dřevník, studna a rozlehlá zahrada s ovocnými stromy. V objektu byly oceněny některé užitkové věci, např. nábytek a palivové dříví, které bylo součástí kupní ceny.Majetek připadl státu rozhodnutím soudu jako odúmrť, neboť zůstavitel nezanechal žádné zákonné ani závětní dědice. Výtěžek z prodeje odvedli zaměstnanci ÚZSVM do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.