Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zabránil škodám na lesním pozemku

18.06.2007
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), připadl majetek jako tzv. odúmrť. Jeho součástí byl také lesní pozemek v katastrálním území Benešov u Semil, který byl v lednu letošního roku zasažen větrnou kalamitou.

ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), připadl majetek jako tzv. odúmrť. Jeho součástí byl také lesní pozemek v katastrálním území Benešov u Semil, který byl v lednu letošního roku zasažen větrnou kalamitou.V nepřístupném terénu se nacházely desítky vyvrácených vzrostlých stromů. Následky větrné kalamity bylo podle vyhlášky Ministerstva zemědělství nutno odstranit do 31. 5. 2007.Na základě žádosti ÚZSVM o předběžný souhlas s nakládáním byla Okresním soudem v Semilech povolena dispozice s uvedeným pozemkem. Lesní pozemek byl ještě před uplynutím stanovené lhůty převeden státnímu podniku Lesy České republiky, který zajistil odstranění následků kalamity.ÚZSVM tímto krokem zabránil dalším možným škodám na lesním porostu.