Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM získal prodejem majetku téměř 820 tisíc korun

14.06.2007
ÚZSVM získal prodejem majetku téměř 820 tisíc korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za téměř 820 tisíc korun rodinný dům se stodolou a pozemky v katastrálním území Rtyně v Podkrkonoší.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za téměř 820 tisíc korun rodinný dům se stodolou a pozemky v katastrálním území Rtyně v Podkrkonoší. Tento majetek ÚZSVM získal na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově jako tzv. odúmrť.ÚZSVM pozemky zemědělského charakteru nejprve převedl do správy Pozemkového fondu ČR, ostatní nemovitosti poté nabídl zájemcům ve výběrovém řízení.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.