Čtvrtek, 23. ledna 2020

Výnos z prodeje pozemků

13.06.2007
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), získali do státního rozpočtu částku 2,24 milionu korun prodejem šesti pozemků v katastrálním území Kolín.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), získali do státního rozpočtu částku 2,24 milionu korun prodejem šesti pozemků v katastrálním území Kolín.Pozemky se nacházejí v uzavřeném areálu a dva z nich jsou zastavěny stavbou ve vlastnictví nabyvatele. Realizace pozemků byla proto uskutečněna formou přímého prodeje, a to za cenu v místě a čase obvyklou.Stát pozemky získal v roce 1949 na základě přídělové listiny ministerstva zemědělství, Národního pozemkového fondu.