Čtvrtek, 23. ledna 2020

Z bývalého hostince bude domov seniorů

21.06.2007
Z bývalého hostince bude domov seniorů
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), předali Městysu Velké Poříčí budovu bývalého hostince s přilehlými pozemky.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), předali Městysu Velké Poříčí budovu bývalého hostince s přilehlými pozemky.Městys koupil nemovitosti jako přímý zájemce, a to za cenu 430 tisíc korun. Výnos z prodeje zaměstnanci ÚZSVM odvedli do státního rozpočtu.Objekt se nachází v blízkosti silnice mezi Náchodem a Broumovem, v budoucnu by měl být využit jako dům s pečovatelskou službou a zároveň k rozšíření areálu sousedního Domu seniorů.