Úterý, 7. dubna 2020

červen

ÚZSVM řeší také případy zabavených věcí z trestné činnosti

28.06.2006
ÚZSVM se také zabývá složitými případy realizací zabavených věcí z trestné činnosti. V těchto dnech řeší ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň) na základě rozhodnutí soudu případ zadržených věcí z trestné činnosti sloužící k výrobě či nedovolenému držení omamných a psychotropních látek.

ÚZSVM převedl nemovitosti za téměř 18 milionů korun

23.06.2006
Dva objekty, budovu čp. 2797 v Kubelíkově ulici a budovu čp. 1638 ve Fibichově ulici v Kladně včetně souvisejících pozemků v celkové účetní hodnotě 17,6 milionu korun převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Kladno.

ÚZSVM bezúplatně převedl administrativní budovu České správě sociálního zabezpečení

22.06.2006
Administrativní budovu v centru Vsetína v ulici Mostecká bezúplatně předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava) k užívání České správě sociálního zabezpečení.

ÚZSVM jako dobrý správce státního majetku převádí pozemky tvořící koryta vodních toků

21.06.2006
Jednotlivá Územní pracoviště převádějí bezúplatně pozemky tvořící koryta vodních toků. ÚZSVM tak svou činností přispívá k ochraně krajiny a přírody a ve spolupráci s dalšími institucemi může také zamezit případné hrozbě povodní.

ÚZSVM podnikne další kroky v případu soudního řízení o určení vlastnického práva

16.06.2006
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), vědom si společensko-právní závažnosti případu soudního řízení o určení vlastnického práva ke katedrále sv. Víta na Pražském hradě, se důkladně seznámil s rozsáhlou dokumentací a spisy vztahujícími se k tomuto případu a při veškerých dosavadních soudních jednáních učinil v tomto případu veškeré zákonem dostupné možnosti ve prospěch státu.

ÚZSVM přispěl k revitalizaci odstavných ramen řeky Blanice

09.06.2006

ÚZSVM předal do výpůjčky dvě umělecká díla patřící k Národní kulturní památce "Rodiště Jana ižky z

09.06.2006
Dva betonové kvádry s replikami historických husitských zbraní umístěných na příjezdové cestě k národní kulturní památce Rodiště Jana ižky z Trocnova předal ÚZSVM (Územní pracoviště České Budějovice) do výpůjčky Nadaci Věry a Vladimíra Janouškových.

ÚZSVM bezúplatně převedl budovu za více než 5 milionů korun na MV ČR

08.06.2006
Administrativní budovu v hodnotě více než 5 milionů korun včetně pozemku v květnu bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice) na Ministerstvo vnitra ČR.