Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl administrativní budovu České správě sociálního zabezpečení

22.06.2006
ÚZSVM bezúplatně převedl administrativní budovu České správě sociálního zabezpečení
Administrativní budovu v centru Vsetína v ulici Mostecká bezúplatně předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava) k užívání České správě sociálního zabezpečení.

Administrativní budovu v centru Vsetína v ulici Mostecká bezúplatně předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava) k užívání České správě sociálního zabezpečení.Budovu, jejíž účetní hodnota činí cca 52 milionů korun, bude využívat Česká správa sociálního zabezpečení pro výkon své agendy. V dalších částech objektu dále sídlí Úřad práce, Probační a mediační služba a pracoviště Ministerstva vnitra.Objekt přešel do příslušnosti hospodaření ÚZSVM po bývalém Okresním úřadu Vsetín na přelomu let 2002 a 2003. O změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem rozhodla vláda svým Usnesením č. 1010 dne 17. 8. 2005.Převodem dochází k úspoře státních finančních prostředků a k hospodárnému využití majetku státu.