Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl budovu na Státní oblastní archiv

08.06.2006
ÚZSVM bezúplatně převedl budovu na Státní oblastní archiv
Budovu bývalého Okresního úřadu v Dolní Lhotě, včetně souvisejících pozemků a příslušenství bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice) na Státní oblastní archiv v Třeboni.

Budovu bývalého Okresního úřadu v Dolní Lhotě, včetně souvisejících pozemků a příslušenství bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice) na Státní oblastní archiv v Třeboni.Bývalá budova školy byla Okresním národním výborem Jindřichův Hradec v roce 1978 uvnitř přestavěna pro účely archivace spisových materiálů. Objekt užívalo Město Jindřichův Hradec na základě výpůjčky. Na návrh Státního oblastního archivu, který v budově užívá převážnou část archivních a kancelářských prostor, ÚZSVM budovu zápisem o změně příslušnosti bezúplatně převedlo.