Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převedl nemovitosti za téměř 18 milionů korun

23.06.2006
ÚZSVM převedl nemovitosti za téměř 18 milionů korun
Dva objekty, budovu čp. 2797 v Kubelíkově ulici a budovu čp. 1638 ve Fibichově ulici v Kladně včetně souvisejících pozemků v celkové účetní hodnotě 17,6 milionu korun převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Kladno.

Dva objekty, budovu čp. 2797 v Kubelíkově ulici a budovu čp. 1638 ve Fibichově ulici v Kladně včetně souvisejících pozemků v celkové účetní hodnotě 17,6 milionu korun převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Kladno.Smlouvu o bezúplatném převodu zpracoval ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy) a následně na základě usnesení vlády a schválení Ministerstvem financí ČR realizoval bezúplatný převod.Předmětné budovy jsou určeny pro výkon veřejné správy a smluvní podmínky převodu zaručují tento účel využití po dobu nejméně 20 let.