Pátek, 22. listopadu 2019

ÚZSVM ukončí přebírání poštovních zásilek adresovaných na bývalé okresní úřady

27.06.2003

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) oznamuje, že dne 30. června 2003 uplyne lhůta, po kterou přebíral poštovní zásilky adresované na bývalé okresní úřady.Jak bylo všemi stranami dohodnuto, 1. července 2003 končí ÚZSVM povinnost přebírat tyto zásilky.Jak nám bylo sděleno, Česká pošta, s. p. bude s těmito zásilkami nakládat podle Zákona 29/2000 Sb., o poštovních službách a podle Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 28/2001 Sb., o základních službách držitele poštovní licence.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace