Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl objekt "Permon Hřiměždice"

07.06.2004

Od 1.1.2003 přešel dle platných právních norem na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště Příbram zrekonstruovaný objekt Permon Hřiměždice.Objekt Permon Hřiměždice byl zakoupen ČR - Okresním úřadem Příbram v roce 1998 za účelem následné rekonstrukce jako náhradního objektu pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené dívky v Nalžovicích (dále jen "ústav"), jehož byl okresní úřad zřizovatelem. Po provedené rekonstrukci byl v lednu 2002 objekt o kapacitě 50 lůžek zkolaudován. K jeho převedení na ústav však nedošlo, neboť zřizovatel, kterým je od 1. ledna 2003 Středočeský kraj, zakoupil pro tento ústav zámeček v Nalžovicích. Středočeský kraj tímto krokem odmítl pokračovat v započaté koncepci původního zřizovatele ústavu Okresního úřadu Příbram. V důsledku této skutečnosti nedošlo k přestěhování ústavu do zrekonstruovaného objektu Permon, a objekt tak nebyl od jara 2002 využíván.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl objekt ze zákona všem ústředním orgánům státní správy. Na tuto nabídku kladně reagovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dne 21.5.2004 byla MŠMT schválena příslušná smlouva uzavřená mezi Úřadem a Diagnostickým ústavem, "Domov pro děti - cizince" a Střediskem výchovné péče, Radlická 30, Praha 5, který je příspěvkovou organizací MŠMT. Bezúplatně tak byl na zmíněnou příspěvkovou organizaci MŠMT převeden majetek v celkové účetní hodnotě více než 70 milionů korun.Bližší informace na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště Střední Čechy Ing. Vladimír Hůlka (tel.: 221 621 265).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM