Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM chystá převod kunštátského zámku

08.06.2004

Převod kunštátského zámku na Národní památkový ústav připravuje odbor ÚZSVM Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno). ÚZSVM zámek ani park nepotřebuje ke své činnosti, nikdy tyto nemovitosti neužíval, nevztahoval se k nim žádný limit pracovníků a neměl a nemá finance na údržbu a opravy. Zámek byl v lednu 2002 prohlášen národní kulturní památkou a měl by jej proto spravovat Národní památkový ústav.Areál kunštátského zámku sestává ze dvou budov, tzv. Dolní a Horní zámek a zámeckého parku. V roce 2002 došlo k převodu tzv. Dolního zámku do příslušnosti hospodaření Moravského zemského archívu v Brně. S Horním zámkem a zámeckým parkem je v současné době příslušný hospodařit ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Blansko.Zámek představuje kulturněhistoricky hodnotný areál. Historie zámku je spojena s významnými osobnostmi jako např. s českým králem Jiříkem z Poděbrad a z Kunštátu, s učitelem národů Janem Amosem Komenským či s věhlasným astronomem Janem Keplerem.ÚZSVM postupuje tak, aby byla situace dořešena v co možná nejkratší době, neboť převod výše uvedených nemovitostí na Národní památkový ústav je v zájmu všech zúčastněných stran.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM