Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM efektivně využívá budovu bývalého okresního úřadu

14.06.2004

Budovu po bývalém Okresním úřadu v Rokycanech spravuje odbor Odloučené pracoviště Rokycany spadající pod Územní pracoviště Plzeň Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM").


Ř˜editel odboru Odloučené pracoviště Rokycany RNDr. Jiří Kupka může konstatovat, že je budova v současné době plně obsazena subjekty veřejné správy. V budově působí zároveň Probační a mediační služba ČR, Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Rokycany, Úřad práce - oddělení státní sociální podpory, Policie ČR - oddělení zbraní, Ústav sociální péče Mirošov - poradna pro rodinu, Český statistický úřad a Celní úřad Rokycany. V budově sídlí celkem 9 institucí.

Občané mohou vyřídit potřebné administrativní úkony na adrese: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany.Bližší informace Vám na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště Ing. Mgr. Miroslav Kroc (tel.: 377 169 303).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM