Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM poskytl budovu nově vznikající Finanční policii

15.06.2004

Odbor Odloučené pracoviště Brno-venkov Územního pracoviště Brno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") informuje:Brno je jedním z mála míst, kde se nově vzniklému útvaru Policie České republiky - Finanční policii podařilo pro své potřeby získat vhodnou budovu ve vlastnictví státu, tedy bezúplatně.Ministerstvo vnitra ČR projevilo zájem o administrativní budovu na Obilním trhu 3 v Brně, se kterou je příslušný hospodařit ÚZSVM. Tato budova byla postavena přibližně ve 20. letech minulého století a je zapsána v ústředním seznamu kulturních památek. Zachovalý objekt dlouhá léta sloužil jako poliklinika pro okres Brno-venkov a v posledních letech jej využíval Městský úřad Šlapanice pro výkon agendy odborů školství a životního prostředí. Ten budovu uvolnil v květnu letošního roku.Vzhledem k tomu, že Finanční policie začne pracovat již 1. července letošního roku, Ministerstvo vnitra ČR má naléhavý zájem o co nejrychlejší předání objektu.Bližší informace Vám na požádání poskytne ředitelka Územního pracoviště Brno ÚZSVM Mgr. Lenka Kolaříková (tel.: 542 162 410).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM