Pondělí, 14. října 2019

Dotaci na své domky musí vrátit

10.06.2005

Kdo zapomněl zkolaudovat svůj domek v termínu, ten ztratil nárok na státní příspěvekVÝCHODNÍ MORAVA DNES


Měli málo peněz. Stavba nebo oprava rodinného domku se jim protáhla. V původně naplánovaném termínu nestihli kolaudaci. A teď je čeká další pohroma: dotaci, kterou získali na stavbu, od nich stát požaduje zpět.Štítná nad Vláří - Stavebníci, kteří v letech 1985 - 1995 získali od státu příspěvek a nevšimli si podmínky, že musí zkolaudovat do deseti let, se ocitli ve svízelné situaci. Kdo včas nezkolaudoval, měl by státní dotaci deset až sto šedesát tisíc do koruny vrátit.Slitování zákon neumožňuje. Úřady, které měly právo lhůtu pro kolaudaci až o tři roky prodloužit, už neexistují. Od bývalých okresních úřadů převzal tuto agendu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ale jemu už zákon prodlužování lhůty nedovoluje. A prominutí - například z vážných sociálních důvodů - by mohlo povolit jen ministerstvo financí. Manželé Davidovi ve Štítné nad Vláří nastavovali svůj domek s třicetitisícovou státní dotací o jedno patro a o přístavbu. „Všechny peníze jsme vložili do stavby. Začali jsme na jaře 1992 a dodělávali jsme to potupně, takže jsme kolaudovali až loni v listopadu. A teď nám přišel dopis, že jsme nesplnili podmínku dotace,“ popsala svou situaci Anna Davidová. Mají tři děti, její manžel pracoval na stavbě většinou sám. „Z našich platů na Valašsku se žije těžko. Vracení dotace by nás citelně zasáhlo,“ dodala Davidová.Pavel Šuráň ze stejné obce začal budovat přístavbu k domku se státní dotací 30 tisíc korun v roce 1993. I když už v přístavbě bydlel, kolaudaci odkládal, protože neměl pohromadě čtyři a půl tisíce korun, které by ho stála. Pracuje v zemědělství a jeho mzda je hluboko pod celostátním průměrem.„Proč nás neupozornili, když se blížilo uplynutí lhůty? Toto má být podpora rodin?“ kroutí hlavou stavebník, kterému už došla výzva, aby celou dotaci vrátil.Pracoviště ÚZSVM jen ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti evidují téměř šest tisíc smluv o poskytnutí příspěvku státu na individuální bytovou výstavbu, u kterých se sleduje splnění předem dohodnutých podmínek.„Šlo o finanční příspěvek státu, který nebyl úročen a byl podmíněně nenávratný. U většiny těchto smluv bylo podmínkou poskytnutí příspěvku výstavba v souladu se stavebním povolením, kolaudace do určité lhůty a užívání postavené bytové jednotky po určitou lhůtu pro trvalé bydlení. Pokud náš úřad zjistí, že stavebník některou z podmínek nedodržel, požaduje vrácení příspěvku do státního rozpočtu,“ konstatovala ředitelka územního pracoviště ÚZSVM v Brně Lenka Kolaříková.