Středa, 23. října 2019

Halda Barré snad přestane strašit lidi svou tajemností

14.06.2005

Vinařice - Do konce června budou známy výsledky měření stavu rizikovosti haldy hlušiny z dolu Barré na Kladensku. Odval dýmá a zapáchá. Před léty dokonce hořel. V lokalitě je vysoký výskyt rakoviny. Lidé žijící poblíž mají strach, že halda ohrožuje jejich zdraví. Na jejich popud bylo zahájeno měření rizikovosti území. Už mám pryč půlku jazyka. Panují obavy, co bude s haldou dál, říká bývalý horník Drahoslav Suchánek.


Halda spadá do kompetence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten zajistil výběrovým řízením firmu ECO-F, která se rozborem v květnu zabývala. Odval Barré v katastru obce Vinařice na Kladensku byl vytvořen ukládáním hlušiny z kamenouhelného dolu. V roce 1991 začal hořet, ale požár byl uhašen. Od té doby však prohořívá. Letos v lednu 2005 vstoupil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR, Českou inspekcí životního prostředí a obcí o dalším osudu haldy. Po analýze výsledků měření firma rozhodne o dalším postupu.