Pondělí, 27. ledna 2020

Kaplička ohrožuje dopravní provoz

10.06.2005

Nikdo o ni dlouho nejevil zájem, nakonec se majitel přihlásil a slíbil nápravuNakloněná kaplička připomíná slavnou věž v Pise v malém vydání. Na rozdíl od italské věže není zabezpečena a hrozí zřícením. Odborníci nevylučují, že by se mohla po přívalových deštích sesunout na frekventovanou silnici druhé třídy mezi Plánicí a Nicovem na Klatovsku.„Kaplička nám nepatří, není zapsaná v katastru a není naší starostí ji opravit, i když stojí asi kilometr od města,“ prohlásil starosta Plánice Václav Petrů (nez.), který se spolu se zastupiteli pokusil rok najít majitele. Ten se nenašel.Ani zdejší farníci nevědí, zda byla kaplička někomu zasvěcena. Pamětníci, z nichž mnozí vkládají do jejího zchátralého výklenku květiny, soudí, že malý svatostánek s křížkem pamatuje vynálezce Františka Křižíka, který se v Plánici v předminulém století narodil. „Ke kapličce se stoupalo po pár schodech, které zmizely, stavba se začala naklánět a každým rokem se skloní o několik centimetrů,“ konstatoval jeden z nich.Správa a údržba silnic v Klatovech, která o vozovku pečuje, odtahuje od kapličky ruce pryč. Pracovník správního oddělení sice potvrdil, že historický objekt je v havarijním stavu, ale že s tím nic nenadělá. „Oprava kapliček u silnic není věcí naší příspěvkové organizace,“ uvedl ředitel Jaromír Kalivoda.K vlastnictví bezprizorní kapličky se nakonec přihlásil klatovský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má objekt v evidenci od roku 2001. Nechali jsme vypracovat znalecký posudek o stavebně-technickém stavu objektu a pak učiníme náležitá opatření pro to, aby nebyl ohrožován dopravní provoz, sdělil ředitel územního pracoviště zmíněného státního úřadu v Plzni Miroslav Kroc.