Středa, 23. října 2019

ÚZSVM informuje obce o poskytování právní pomoci

08.06.2004


O možnostech právní pomoci obcím v majetkových sporech a o své činnosti informoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) na poradě starostů obcí, kterou zorganizoval dne 2. června Magistrát města Hradce Králové. Porada byla zaměřena na informace spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti, vykonávané jak Magistrátem města Hradce Králové, tak obcemi.Součástí porady bylo také seznámení starostů obcí s činností ÚZSVM a zejména s novelou zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která umožňuje ÚZSVM poskytnout obcím v případech majetkových sporů právní pomoc, a to formou dohodnutého jednání za obec nebo vstup ÚZSVM do již probíhajícího řízení jako vedlejšího účastníka.Zástupci obcí byli seznámeni s podmínkami dohodnutých jednání a byla jim předána základní písemná informace včetně kontaktních adres na pracoviště ÚZSVM. Stejně jako například na tzv. krajských štábech konajících se na krajském úřadě využívá ÚZSVM možnosti informovat zástupce samospráv o své činnosti a oblastech společného zájmu.