Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM kontroluje plnění sjednaných podmínek smlouvy

09.06.2004


Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových - dále jen ÚZSVM) kontrolou zjistili, že v řadě případů při poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu (dále jen IBV) došlo ze strany stavebníků k porušování dotačních pravidel a zahájili řízení o navrácení tohoto příspěvku.Na základě smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na IBV občanům - stavebníkům dle vyhlášky č.136/1985 Sb. o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. byly občanům regionu poskytnuty státní příspěvky na výstavbu, přístavbu, ztížené zakládání apod. za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou.Občan - stavebník se mimo jiné zavázal k provedení výstavby v souladu s platným stavebním povolením a k dokončení výstavby rodinného domku tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 10 let ode dne uzavření této smlouvy. Další podmínkou bylo, že rodinný domek po dobu 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku, nejméně však 8 let od kolaudace, nepřevede na jiného bez souhlasu tehdejšího národního výboru a do uplynutí této doby jej bude užívat k trvalému bydlení.A právě tyto podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí státního příspěvku, jak prověřováním zaměstnanci ÚZSVM zjistili, nebyly ze strany některých stavebníků dodrženy. Až nyní po upozornění odborem Odloučené pracoviště Beroun stavebníci zjišťují, jak málo věnovali pozornost těmto ustanovením smlouvy.Odbor Odloučené pracoviště Beroun tak zajistil ke dni 31.5.2004 navrácení více než půl milionu korun do státního rozpočtu. Případ dalších tří desítek stavebníků zaměstnanci nyní dále projednávají.