Středa, 27. května 2020

ÚZSVM převádí obrazy Národnímu památkovému ústavu

15.06.2004
ÚZSVM převádí obrazy Národnímu památkovému ústavu


Zhruba dvacet obrazů českých malířů převádí ÚZSVM Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Plzni. Tyto obrazy bývalého Okresního úřadu Sokolov, se kterými je na základě zákona č. 320/2002 Sb. příslušný hospodařit ÚZSVM byly po zániku okresních úřadů k 1. 1. 2003 přemístěny z kanceláří okresního úřadu do trezoru ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Sokolov.Jedná se o díla méně známých českých malířů, ale též hodnotná plátna, například Krajina od vynikajícího českého malíře Václava Špály, v hodnotě 185 000,- Kč. Podle vyjádření ředitele Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Plzni Ing. Karla Drhovského, najdou obrazy využití v památkových objektech západních Čech.