Středa, 27. května 2020

ÚZSVM připravuje převod zámku Blansko

08.06.2004
ÚZSVM připravuje převod zámku Blansko


Bezúplatný převod renesančního zámku Blansko připravuje ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno). O bezúplatný převod zámku požádalo město Blansko, které je zřizovatelem příspěvkové organizace Muzeum Blansko. Restituční řízení bylo ukončeno v závěru roku 2002 a v rámci širší nabídky o zámek neprojevil zájem Národní památkový ústav ani žádná další organizační složka státu či státní organizace.V současnosti má město Blansko blanenský zámek ve výpůjčce a ÚZSVM požádal Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) o určení subjektu, kterému bude zámek předán. V případě, že MK ČR neurčí jinou organizační složku státu nebo státní organizaci, bude vypracována smlouva o bezúplatném převodu zámku Blansko na město Blansko z důvodu veřejného zájmu.Areál zámku je tvořen více budovami. ÚZSVM je příslušný hospodařit se dvěma z nich, přičemž jedna z nich byla prohlášena kulturní památkou. Muzeum Blansko má v prostorách zámku umístěné expozice a sbírky a rovněž je využívá k činnosti v kulturní, osvětové a společenské oblasti.