Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM řeší případ půlmilionového dědictví

21.06.2004
ÚZSVM řeší případ půlmilionového dědictví


Majetek, který neměl kdo zdědit a to ani ze zákona, ani ze závěti, získal na základě § 462 občanského zákoníku stát - jako odúmrť. Celková hodnota (nemovitého, movitého majetku a finanční hotovosti) činí cca 500.000,- Kč. Případ této odúmrti řeší v současné době Odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) ÚZSVM.ÚZSVM dům a přilehlé pozemky v katastrálním území Křivoklát nejprve nabízel organizačním složkám státu. Neprojevily zájem, a tak byl na základě vyhlášeného výběrového řízení vybrán zájemce o tyto nemovitosti, s nímž byla následně sepsána kupní smlouva. Finanční výtěžek z prodeje pak bude odveden do státní pokladny.Součástí movitých věcí je také ševcovský šicí stroj z počátku 20. století. Ten byl nejdříve nabídnut Ministerstvu kultury ČR. Nyní probíhají jednání se zástupci Muzea T. G. M. Rakovník o převodu historického stroje do jeho sbírek. ÚZSVM tak přispěje k obohacení sbírek rakovnického regionu.