Středa, 23. října 2019

ÚZSVM získává pro stát značnou finanční částku

15.06.2004


Odboru Odloučené pracoviště (dále jen "OP") Jihlava Územního pracoviště Brno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") připadl v dědickém řízení - tzv. odúmrtí - mimo jiné i rodinný domek v obci Kamenice u Jihlavy.Domek je v současnosti připravován k prodeji formou výběrového řízení. Před zpřístupněním objektu zájemcům o koupi rozhodl odbor OP Jihlava o jeho nejnutnějším vyklizení. Po likvidaci věcí, které nejsou součástí dědického řízení, např. znehodnocené, shnilé a zdraví ohrožující věci - šatstvo, použité obaly a zbytky potravin, se předpokládá zvýšená prodejnost nemovitosti.Při jeho vyklízení zaměstnanci ÚZSVM nalezli pod hromadami textilií ukrytou kabelku s celkem 11 vkladními knížkami znějícími na doručitele. Okamžitě byl sepsán komisionální záznam o nálezu a ověřeno, že vkladní knížky jsou stále aktivní. Obratem požádal odbor OP Jihlava Okresní soud v Jihlavě o dodatečné projednání dědictví - nález vkladních knížek s celkovou uloženou částkou více než 370 tisíc korun.Předvídavostí, osobním nasazením v nehygienických podmínkách a důslednou a poctivou prací zaměstnanců ÚZSVM tak stát získává značnou finanční částku.