Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Než zničit, to raději věci rozdat

Je to vznešená představa. Místo aby zabavené či státu propadlé věci nadále hnily ve státních skladech, zamýšlí šéf justice Jiří Pospíšil (ODS) revoluční změnu.

Měla by zaručit, že prostředky získané z peněžitých trestů neskončí ve státním rozpočtu, ale poputují do nově zřízeného fondu na pomoc obětem násilných trestných činů.

Právě tak to funguje i v zahraničí. Justice nyní společně s ministerstvem financí hledá cesty, jak konkrétně by bylo možné fond financovat. Naše základní myšlenka je, že to, co bylo vzato pachatelům, by mělo jít obětem. Narážíme ale zatím na odmítavý postoj ministerstva financí, popisuje Tomáš Gřivna, který novou úpravu připravuje.
Více peněz by do kasičky pro oběti mělo jít alespoň z peněžitých trestů. Třeba z takzvaného institutu narovnání, jenž přichází v úvahu u méně závažných trestných činů. Už dnes má obviněný možnost uzavřít dohodu s obětí. Kromě toho, že obviněný zaplatí poškozenému, musí také odvést peníze na prospěšné účely, popisuje Gřivna. Nejméně padesát procent odvedených peněz jde již dnes na konto obětí. Nově by do fondu měla jít celá suma. Podobný model by mohl fungovat i v případě podmínečného zastavení. Zvažujeme, zda zastavení trestního stíhání nepodmínit také zaplacením určité částky ve prospěch obětí, uvažuje právník.

Původní myšlenka byla ještě odvážnější. Pospíšil chtěl, aby stát mohl zpeněžit třeba i věci zabavené celníky. Pokud by o zboží nebyl zájem, mohlo by se samozřejmě nabízet i zdarma. To je pořád lepší, než to nechat ležet, či dokonce zničit, tvrdil LN ministr v lednu.

Návrh na změnu legislativy podporují i další úřady. Zatím platí, že náš úřad majetkem nedisponuje. Jen kontroluje, aby neztrácel na ceně, nikdo ho nepoškodil či nezneužil. Pokud by bylo konkrétně specifikováno, jak lze s věcmi nakládat, ulehčilo by nám to situaci, připouští mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Rennerová.