Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Žižkův památník v Trocnově je teď v majetku kraje

Památník Rodiště Jana Žižky z Trocnova je v péči Jihočeského kraje. Podpisem smlouvy mezi krajem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových tak skočilo letité hledání správce památníku. Památník patřil doposud státu.

Zmiňovaný úřad jej pouze udržoval, na větší rekonstrukce ale nemohl čerpat státní dotace.

Muzejní prostory jsme nebyli schopni zinovovat, udělali jsme drobné úpravy, ale nové pohledy husitské dějiny jsme nebyli schopni akceptovat, protože nemáme odborné pracovníky. Vždy jde o peníze, roční náklady činily asi 350 tisíc korun, což zase není tak ohromná suma, ale nám spíše vadilo, že udržujeme něco, co bylo založeno v roce 1964 jako shromaždiště tankových vojsk. Nebyli jsme odborně schopni zlomit zakládající ideu, vysvětlil ředitel českobudějovického pracoviště Úřadu Zdeněk Prokopec. Památník v Trocnově je teď v majetku kraje, který jej svěřil do rukou Jihočeského muzea. V expozici památníku zůstávají také exponáty Husitského muzea v Táboře. Právě Husitské muzeum figurovalo i jako možný správce trocnovského památníku. Podle slov ředitele Husitského muzea Jakuba Smrčky by na to ale potřebovalo vyšší rozpočet: Z centra, které je vzdáleno přes dva okresy, to není tak snadné, je to komplikované a stojí to dost peněz. Otázkou je, zda potřebné finanční prostředky na provoz památníku muzeum, jako příspěvková organizace, do svého ročního rozpočtu obdrželo nebo nikoli. Protože toto nebylo jasné, tak se předchozí vedení muzea o to nijak zvlášť neucházelo.