Pátek, 10. dubna 2020

červen

Padělky za 21 milionů skončily v drtírně odpadu

28.06.2011
Likvidaci zabaveného zboží v trestním řízení zabezpečil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno).

Kraj získal od státu pozemky

27.06.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl pozemky v celkové účetní hodnotě více než 10,7 milionu korun Ústeckému kraji.

ÚZSVM prodal rekreační objekt

21.06.2011
Téměř 670 tisíc korun získal do státního rozpočtu ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

ÚZSVM prodal veterána z roku 1962

20.06.2011
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), za bezmála 190 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení sběratelsky ceněný automobil.

Obec a Lesy ČR získaly státní pozemky

14.06.2011
Pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun převedl Lesům České republiky a městu Doksy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

ÚZSVM zlikvidoval další věci z trestné činnosti

13.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval předměty použité ke spáchání trestného činu, a to na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Třebíči.

Rodiště Jana Žižky z Trocnova v péči Jihočeského kraje

12.06.2011
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, bezúplatně předal Jihočeskému kraji areál národní kulturní památky Rodiště Jana Žižky z Trocnova.

ÚZSVM umožní výstavbu protipovodňových opatření

08.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 4 pozemky městu Králův Dvůr na Berounsku.

Obec získala pozemky v areálu bývalých kasáren

08.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Jistebnice 2 pozemky v prostoru bývalých kasáren.

Pirátské DVD nosiče zlikvidovány

06.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, referát Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové), převzal na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Chrudimi nelegální zboží.

K případu Diag Human

06.06.2011
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) obdržel rozhodnutí pařížského soudu 1. stupně. Jde o prvoinstanční rozhodnutí civilního soudu, které bylo doručeno MZ ČR.

Další bezúplatné převody pozemků na Chomutovsku

05.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Správě železniční a dopravní cesty a obcím v okrese Chomutov bezúplatně a ve veřejném zájmu státní pozemky.

ÚZSVM zapůjčil muzeu obraz

01.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), zapůjčil Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově umělecké dílo. Jednalo se o olejomalbu na plátně z roku 1952 s názvem Český Krumlov v zimě, jejímž autorem je Adolf TrÁ¤ger.