Středa, 1. dubna 2020

Další bezúplatné převody pozemků na Chomutovsku

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Správě železniční a dopravní cesty a obcím v okrese Chomutov bezúplatně a ve veřejném zájmu státní pozemky.

Celková účetní hodnota předaného majetku dosahuje téměř 1,5 milionu korun.


Státní organizace Správa železniční dopravní cesty získala 11 pozemků v celkové účetní hodnotě více než 650 tisíc korun. Pozemky pod stavbou železniční trati Chomutov “ Cheb se nacházejí v katastrálních územích Ahníkov, Černovice u Chomutova a Místo. Celková rozloha pozemků je 65.837 m2. O převod majetku požádala státní organizace z důvodu plánovaných stavebních prací na trati Chomutov - Kadaň.


ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky také obcím na Chomutovsku. Město Jirkov získalo 7 pozemků o celkové výměře 2.600 m2. Jednalo se o pozemky pod místními komunikacemi v centru města a o pozemky veřejné zeleně. Celkem 5 pozemků v katastrálním území Otvice o výměře 1.861 m2 předal ÚZSVM statutárnímu městu Chomutov. Pozemky se nacházejí v blízkosti Dopravního podniku města Chomutova a Jirkova a slouží jako místní komunikace. Celková účetní hodnota předaného majetku je cca 18 tisíc korun.


Město Kadaň získalo 3 pozemky o celkové výměře 271 m2 a účetní hodnotě cca 52 tisíc korun. Také v tomto případě se jedná o pozemky, které leží pod místními komunikacemi. Pozemek v katastrálním území Černý Potok o rozloze 1.117 m2 a účetní hodnotě více než 27 tisíc korun předal ÚZSVM obci Kryštofovy Hamry.


Pozemek tvořící náves v obci Nové Třebčice o rozloze 1.707 m2 a účetní hodnotě cca 17 tisíc korun získala Obec Veliká Ves. ÚZSVM realizoval bezúplatný převod z důvodu sjednocení vlastnických vztahů, úpravy přístupových cest a umístění restaurovaného sousoší Sv. Václava se dvěma anděly vč. komplexní opravy dřevěné zvonice z konce 18. století, která se nachází na návsi.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace