Středa, 1. dubna 2020

Pirátské DVD nosiče zlikvidovány

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, referát Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové), převzal na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Chrudimi nelegální zboží.

Jednalo se o 2.230 kusů pirátských DVD nosičů, které ÚZSVM zlikvidoval, jelikož byly použity ke spáchání trestného činu nelegální distribuce. Pachatel byl za tuto nelegální činnost odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody a k propadnutí věcí.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace