Středa, 1. dubna 2020

Rodiště Jana Žižky z Trocnova v péči Jihočeského kraje

ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, bezúplatně předal Jihočeskému kraji areál národní kulturní památky Rodiště Jana Žižky z Trocnova.

Areál v Trocnově je ucelený komplex 11,4 hektarů luk, lesa a ostatní plochy. Součástí areálu je expozice muzea Jana ižky. Celková hodnota nemovitostí přesahuje 6,8 milionů korun. Socha Jana ižky byla oceněna částkou 2,5 milionů korun.

Od roku 2004 se ÚZSVM snažil předat památku do péče některé organizační složce státu, která by zajistila odbornou správu. V roce 2008 vyslovilo Ministerstvo kultury ČR souhlas s převodem vlastnického práva na nestátní subjekt, např. samosprávný celek. Zastupitelé Jihočeského kraje následně schválili záměr bezúplatného převodu areálu do svého majetku. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu přešel tedy areál do majetku Jihočeského kraje, který má dostatek zřízených organizací, které zabezpečí chod i odborný rozvoj areálu.

Národní kulturní památku Rodiště Jana ižky z Trocnova získal ÚZSVM po zaniklém Okresním úřadě České Budějovice.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace