Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM prodal veterána z roku 1962

ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), za bezmála 190 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení sběratelsky ceněný automobil.

Jednalo se o osobní cabriolet značky Škoda Felicie roadster z roku 1962. Tento model byl vyroben pouze v několika tisíci kusech a dnes je žádaný nejen v České republice, ale také v celé Evropě. Tuto skutečnost potvrdil zájem o prodej automobilu, kdy se do výběrového řízení přihlásilo celkem 6 uchazečů. ÚZSVM prodal vůz zájemci, který podal nejvyšší nabídku.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace