Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM umožní výstavbu protipovodňových opatření

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 4 pozemky městu Králův Dvůr na Berounsku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 4 pozemky městu Králův Dvůr na Berounsku.Předané pozemky se nacházejí ve třech katastrálních územích v těsném sousedství řeky Litavky. Bezúplatný převod se uskutečnil z důvodu veřejného zájmu, neboť pozemky jsou územním plánem určeny k výstavbě protipovodňových staveb, které mají sloužit k ochraně obyvatel města.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace