Úterý, 7. dubna 2020

červen

Rousínov získal od státu pozemky

30.06.2011
Rousínov získal od státu pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu předal pozemky městu Rousínov.

Byt na Ústecku prodán ve výběrovém řízení

29.06.2011
Byt na Ústecku prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 4. kole výběrového řízení nemovitosti za téměř 380 tisíc korun.

Kraj získal pozemky od státu

27.06.2011
Kraj získal pozemky od státu
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl pozemky v celkové účetní hodnotě více než 10,7 milionu korun Ústeckému kraji.

Prodej nemovitostí podpoří státní rozpočet

26.06.2011
Prodej nemovitostí podpoří státní rozpočet
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu více než 6 milionů korun, které získal prodejem nemovitého majetku.

ÚZSVM zajišťuje došetřování majetku bez vlastníka

23.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), došetřil zatím v letošním roce v rámci agendy neznámých vlastníků a ve spolupráci s dalšími státními institucemi 51 nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí bez vlastníka nebo neexistujícího vlastníka.

ÚZSVM prodal práva k užívání bytu

22.06.2011
ÚZSVM prodal práva k užívání bytu
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odvedl do státního rozpočtu částku téměř 400 tisíc korun, kterou získal ve 3. kole výběrového řízení, jehož předmětem byla práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu a s užíváním družstevního bytu, který se nachází v katastrálním území Ústí nad Labem.

ÚZSVM prodal rekreační objekt

21.06.2011
ÚZSVM prodal rekreační objekt
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitých a movitých věcí do státního rozpočtu téměř 670 tisíc korun.

ÚZSVM prodal veterána z roku 1962

20.06.2011
ÚZSVM prodal veterána z roku 1962
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), za bezmála 190 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení sběratelsky ceněný automobil.

Převody pozemků na Lounsku

19.06.2011
Převody pozemků na Lounsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Pozemkovému fondu České republiky nemovitosti v hodnotě téměř 1,9 milionu korun.

ÚZSVM zpeněžil neprodukční plochu

16.06.2011
ÚZSVM zpeněžil neprodukční plochu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), prodal za 59 tisíc korun dva pozemky po zlikvidovaném státním podniku v katastrálním území Moříčov.

Prodej objektu Prezidentská chata

16.06.2011
Prodej objektu Prezidentská chata
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, připravuje realizaci rekreačního objektu tzv. Prezidentské chaty, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, ve vzdálenosti asi 2 km od známého lyžařského střediska Bedřichov.

Státní rozpočet obohatí výtěžek z dědictví

15.06.2011
Státní rozpočet obohatí výtěžek z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve výběrovém řízení nemovitosti i movité věci za částku přesahující 1 milion korun.

Ke sjednocení majetku pomohl prodej dvou pozemků

14.06.2011
Ke sjednocení majetku pomohl prodej dvou pozemků
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Hradec Králové), za 930 tisíc korun prodal pozemky ve skladištní oblasti Hradce Králové, v katastrálním území Pouchov.

Obec a Lesy ČR získaly státní pozemky

13.06.2011
Obec a Lesy ČR získaly státní pozemky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli Lesům České republiky a městu Doksy pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun.

ÚZSVM zlikvidoval další věci z trestné činnosti

12.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval předměty použité ke spáchání trestného činu, a to na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Třebíči.

Rodiště Jana Žižky z Trocnova v péči Jihočeského kraje

12.06.2011
Rodiště Jana Žižky z Trocnova v péči Jihočeského kraje
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, předal areál národní kulturní památky Rodiště Jana Žižky z Trocnova Jihočeskému kraji.

ÚZSVM předal pozemek ve veřejném zájmu

09.06.2011
ÚZSVM předal pozemek ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl městu Poděbrady pozemek v katastrálním území Polabec.

Padělky z tržnice na hraničním přechodu zlikvidovány

08.06.2011
Padělky z tržnice na hraničním přechodu zlikvidovány
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 7.975 kusů falsifikátů textilních výrobků, 1.225 párů obuvi, 2.014 kusů galanterních výrobků, 10.644 kolků a 113 kusů dalšího zboží jsou např. hodinky a parfémy.

Obec získala pozemky v areálu bývalých kasáren

08.06.2011
Obec získala pozemky v areálu bývalých kasáren
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Jistebnice 2 pozemky v prostoru bývalých kasáren.

ÚZSVM umožní výstavbu protipovodňových opatření

07.06.2011
ÚZSVM umožní výstavbu protipovodňových opatření
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 4 pozemky městu Králův Dvůr na Berounsku.