Pondělí, 17. února 2020

Byt na Ústecku prodán ve výběrovém řízení

29.06.2011
Byt na Ústecku prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 4. kole výběrového řízení nemovitosti za téměř 380 tisíc korun.

Jednalo se o prodej bytu 2+1 ve 2. patře bytového domu bez výtahu uprostřed průmyslové zástavby, dále o spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na zastavěném pozemku v katastrálním území Klíše. V bytě je třeba provést kompletní modernizaci.

Uvedené nemovitosti získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek.php, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.