Pondělí, 17. února 2020

Převody pozemků na Lounsku

19.06.2011
Převody pozemků na Lounsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Pozemkovému fondu České republiky nemovitosti v hodnotě téměř 1,9 milionu korun.

Všechny předané pozemky se nacházejí mimo zastavěná území obcí, slouží bezprostředně k zemědělské výrobě nebo jsou pro ni nepostradatelné. V těchto případech jsou pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond, předávány do správy Pozemkového fondu České republiky.

Státnímu podniku Povodí Ohře převedl ÚZSVM 4 pozemky o celkové výměře 2.904 m2 v katastrálním území Podbořany, které jsou součástí vodního toku Kyselý potok, a má je ve své správě právě Povodí Ohře. Účetní hodnota pozemků je 29 tisíc korun.

Dále ÚZSVM v okrese Louny bezúplatně převedl menší pozemky v celkové účetní hodnotě 10 tisíc korun, a to městu Louny, Podbořany a obci Staňkovice.