Neděle, 26. ledna 2020

Rousínov získal od státu pozemky

30.06.2011
Rousínov získal od státu pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu předal pozemky městu Rousínov.

Na pozemcích se nachází část budovy základní školy ve vlastnictví města a hřiště pro sportovní aktivity školy “ rozběžiště, doskočiště a část zpevněného asfaltového hřiště. Pozemky připadly státu na základě rozsudku Okresního soudu ve Vyškově jako tzv. opuštěný majetek. Účetní hodnota předaných pozemků je cca 40 tisíc korun.

Město se smluvně zavázalo, že předané nemovitosti bude využívat k uvedeným účelům po dobu minimálně 10 let.