Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM prodal práva k užívání bytu

22.06.2011
ÚZSVM prodal práva k užívání bytu
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odvedl do státního rozpočtu částku téměř 400 tisíc korun, kterou získal ve 3. kole výběrového řízení, jehož předmětem byla práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu a s užíváním družstevního bytu, který se nachází v katastrálním území Ústí nad Labem.

Družstevní byt o velikosti 1+1 se nachází ve 4. patře panelového domu v sídlištní zástavbě. Dům byl uveden do provozu v roce 1977, čemuž odpovídá stavebně technický stav domu i bytové jednotky s původním jádrem.

ÚZSVM získal tento majetek na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek.php, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.