Úterý, 17. září 2019

ÚZSVM zlikvidoval další věci z trestné činnosti

12.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval předměty použité ke spáchání trestného činu, a to na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Třebíči.

Jednalo se o 3 kusy pákových nůžek, 2 kusy zahradnických nůžek a jedny štípací kleště. Znehodnocení věcí zajistil ÚZSVM svépomocným zničením ve svých dílnách a vše pak zaměstnanci odboru odevzdali technickým službám ke konečné likvidaci.

Pachatel měl v úmyslu odcizit měděné vodiče a následně je prodat ve výkupnách sběrných surovin. Vnikl do budovy bývalého kravína a vepřína, kde pomocí přinesených nástrojů přestříhal nainstalované elektrické vedení u zásuvek, rozvodných krabic, vypínačů a osvětlovacích těles na stěnách a stropě a odcizil několik druhů kabelů. Za krádež a škodu poškozením byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody a k trestu propadnutí věci.

(Pozn.: Trestná činnost byla spáchána v obcích okresu Třebíč a šlo o vloupání do převážně opuštěných zemědělských objektů).