Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zpeněžil neprodukční plochu

16.06.2011
ÚZSVM zpeněžil neprodukční plochu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), prodal za 59 tisíc korun dva pozemky po zlikvidovaném státním podniku v katastrálním území Moříčov.

Předmětem prodeje bylo 175 m2 a 1.120 m2 nezastavitelné mimolesní neprodukční plochy. V územním plánu jsou specifikovány tyto pozemky jako smíšená přírodně - zemědělská plocha. Tato plocha se smí udržovat, může sloužit jako pastvina, ale nesmí na ní být zřízena např. zahrada, les nebo pole. Takový typ plochy není určen ani pro stavbu, s výjimkou např. seníku, krmelce či úlu.