Pondělí, 24. února 2020

Jihlava získala bezúplatně 153 pozemků na sídlišti

19.06.2013
Jihlava získala bezúplatně 153 pozemků na sídlišti
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl statutárnímu městu Jihlava celkem 153 pozemků v celkové účetní hodnotě 1,18 milionu korun na sídlišti Na Dolech v Jihlavě.
​Jednalo se o celkem sedm smluv, z nichž 81 pozemků byla zeleň o výměře 33.955 m² a 72 pozemků o výměře 17.651 m² tvoří ostatní komunikace.
 
Komplexním řešením dopravní infrastruktury a sídlištní zeleně tohoto dynamicky se rozvíjejícího sídliště se městu Jihlava naskýtá možnost lépe pečovat o veřejné plochy.