Čtvrtek, 20. února 2020

Kraj Vysočina odkoupil od ÚZSVM pozemky v technickém zázemí silničářů

26.06.2013
Kraj Vysočina odkoupil od ÚZSVM pozemky v technickém zázemí silničářů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal Kraji Vysočina dva pozemky v katastrálních územích Horní Cerekev a Počátky. Úhrnná kupní cena za obě nemovitosti o celkové výměře 855 m2 byla 41,4 tisíce korun.
Pozemky se nacházejí uvnitř uzavřených areálů cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a slouží k uskladnění materiálů potřebných k opravám a údržbě komunikací ve správě kraje.