Pondělí, 24. února 2020

Masné krámy v Holešově převedl ÚZSVM bezúplatně městu

10.06.2013
Masné krámy v Holešově převedl ÚZSVM bezúplatně městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Holešov pozemky a budovy v centru města.
Jednalo se o tzv. Masné krámy, které se nacházejí v centru města Holešova. Uzavřený soubor staveb v městské památkové zóně vznikl v místě původního patrového domu s průjezdem. Ten byl, až na přední stěnu, odstraněn na konci 17. století. Na vzniklém nádvoří vzniklo za vstupní zdí celkem 16 krámků. Areál v meziválečném období sloužil jako tržiště složené z drobných obchůdků a trhových stánků zejména židovských obchodníků, jejichž dědice se nepodařilo dohledat.
 
Budovy, které v tomto areálu zůstaly a které stát získal jako odúmrť, jsou ve velmi špatném technickém stavu. ÚZSVM se proto rozhodl pro jejich bezúplatný převod z důvodu hospodárnosti. Odstranění těchto nemovitostí by znamenalo vysoké výdaje ze státního rozpočtu. Město Holešov plánuje rekonstrukci objektů, příp. částečné odstranění budov a využití vzniklého prostoru pro propojení centrální části města s přilehlými ulicemi.