Čtvrtek, 20. února 2020

Noviny z 2. světové války a další předměty převedeny bezúplatně

27.06.2013
Noviny z 2. světové války a další předměty převedeny bezúplatně
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), připadly v rámci trestné činnosti do vlastnictví i věci historického hodnoty. Národní archiv v Praze si převzal od ÚZSVM 33 kusů novin Mladý svět z období Protektorátu, vydaných v letech 1941 - 1943.

Vyšívací stroj zn. TOYOTA AD 851, jehož evidovaná hodnota přesahuje částku 50 tisíc korun, předal ÚZSVM Technickému muzeu v Brně. Toto muzeum si převzalo také dalekohled zn. O.SPITRA a fotoaparát zn. PRAKTISIX, který přešel do vlastnictví státu na základě tzv. odúmrti. Evidovaná hodnota těchto věcí je však nepatrná. 

Historický gramofon zn. MAESTROPHONIC v evidované hodnotě 500 korun, který ÚZSVM získal také z odúmrti, převedl Národnímu památkovému ústavu. Všechny převody na uvedené instituce provedl ÚZSVM bezúplatně.