Čtvrtek, 20. února 2020

Pět hektarů podhorských pozemků na Liberecku se prodalo za 600 tisíc

17.06.2013
Pět hektarů podhorských pozemků na Liberecku se prodalo za 600 tisíc
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem pozemků v katastrálním území Rašovka do státního rozpočtu 606 tisíc korun.
Předmětem výběrového řízení bylo 13 pozemků o celkové výměře 48.152 m2, které se nacházejí ve svažitém terénu v nadmořské výšce kolem 650 metrů. Parcely jsou zatravněné a okrajové části některých z nich jsou porostlé smíšenými náletovými dřevinami. Nemovitosti získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Liberci jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.