Pondělí, 17. února 2020

Pomůcky pro nevidomé poslouží dalším zrakově postiženým

20.06.2013
Pomůcky pro nevidomé poslouží dalším zrakově postiženým
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl pomůcky pro nevidomé Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Moravská Třebová.

Jednalo se o mobilní telefon MyPhone, přenosnou kalkulačku pro nevidomé s hlasovým výstupem a digitální (kamerovou) lupu pro čtení textů pro osoby se sníženou zrakovou ostrostí.

Dále ÚZSVM předal společnosti TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. lékařský teploměr pro nevidomé s hlasovým výstupem a univerzální dálkové ovládání, typ VPN 01, vše v hodnotě 9.490 korun. ÚZSVM nabyl tyto pomůcky z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.